ytavlopp
 

Ytavlopp till broar tillverkas enligt följande standardritningar:

Ytavlopp 584:6S-f    Rakt fyrkantigt, vfz eller rostfritt.
Ytavlopp 584:6S-f    Vinklat fyrkantigt, vfz eller rostfritt.
Ytavlopp 584:6S-k   Rakt runt, vfz eller rostfritt.
Ytavlopp 584:6S-k   Vinklat runt, vfz eller rostfritt.
Ytavlopp 1-51715 1a   Rakt rostfritt  (Trafikverket)  Endast för järnvägsbroar.

                                                        På bilden ses ett rakt runt (rostfritt) enlig standard 584:6s-k.

                                                        Samtliga ytavlopp är beställningsvara  leveranstid 1-5veckor beroende på variant.