2022-11-01   Vi har laddat upp med betongtäckmattor och betonghärdningskablar samt frostfritt bruk för vinterns gjutningar.                    
                    2022-09-12   
Nu har vi börjat sälja Bemix betongspackel i 25kg säckar.