kemi
 

formolja - Decobio 320

Vegetabilisk formolja godkänd av BASTA. Ersätter DecoBio S34.
Bättre köldegenskaper än tidigare varianter.
Säkerhetsdatablad & teknisktblad hittar du under fliken DOKUMENT.

25 liters dunk

sika 1  vattentätare

Tätande tillsats till cementbruk och betong. Ger skydd mot inträngande vatten,
T ex för täta putspåslag på källarväggar och tak samt för blandning i golvbruk och betong.
Kan även användas för väderbeständig och vattentät fasadputs.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Säkerhetsdatablad & teknisktblad hittar du under fliken DOKUMENT.
Förpackning: 1kg, 5kg  
Mer info på: http://swe.sika.com/

sika 2  läckagestopp

Ögonblickligen bindande (ca 15-20 sekunder) cementtillsats.
Blandas med cement. Pastan används för tätning av håligheter och sprickor i berg,
betong och murverk vid kraftigt vattenläckage.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Säkerhetsdatablad & teknisktblad hittar du under fliken DOKUMENT.
Förp: 1kg
Mer info på: http://swe.sika.com/

sika 4a  fuktstopp

Mycket snabbt bindande (ca 0,5–3 minuter) tillsats för cement eller cementbruk.
Används för tätning av läckande ytor, sprickor och fogar i berg, betong och murverk
vid rinnande vatten under tryck. Kan även användas i cementbruk för fastgjutning av bult,
öglor och dylikt i berg och betong. Uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Säkerhetsdatablad & teknisktblad hittar du under fliken DOKUMENT.
Förp: 1kg, 6kg
Mer info på: http://swe.sika.com/

sika dammbindare

Dammbindare för betonggolv, baserad på natriumsilikat
Lämplig för garagegolv, industrilokaler, lagergolv, utställningshallar etc

Förp: 5kg dunk

finja vidhäftare

Vidhäftningsförbättrande medel för bruk och betong. Blandas i cement- eller
kalk/cementbaserat bruk och betong. Kan även användas för dammbindning av betongytor.

Förpackning: 1 & 5lit.

finja primer

Primning (förberedning) av betong, lättbetong, trä och även mellan Finja
golvspackelprodukter. Primern har särskilt hög vatten och alkalibeständighet,
Den säkerställer en god vidhäftning mellan underlag och den yta som skall beläggas.

Förpackning: 1 & 5lit.

mapei mapefer

Tvåkomponents, cementbaserat korrosionshindrande bruk. Innehåller korrosionsinhibitor.
Färg: Blå. Åtgång: 120g/m (2 mm tjocklek på ett 8 mm armeringsjärn)
Förp: 2kg hink

Mer info på: www.mapei.com

 

mapei mapepoxy

Tvåkomponents snabbhärdande epoxylim för limning av färsk betong till gammal betong,
gammal betong till gammal betong samt stål till betong.
Kan också användas som mycket slitstarkt och beständigt belägg på stål och betong.

Förp: 1,1kg + 0,15kg/sats.

injektionsepoxi

Injektionsepoxi INP32 är en mycket lågviskös injekteringsplast baserad på lösningsmedelsfri epoxi.Den är även godkänd enligt Bro 2002, 2004.

Säkerhetsdatablad  hittar du under fliken DOKUMENT.

Förp: 0,66kg + 0,33kg/sats

förseglingsepoxy

NM Försegling 62 FA Tix är avsedd att användas för
kantförsegling och tätskikt på stål med uppstickande detaljer.
Det är en lösningsmedelsfri förseglingsepoxy som uppfyller kraven
TDOK 2013:0531 v1.0 samt tidigare krav.

Teknisktblad hittar du under fliken DOKUMENT.

spackel

NM Spackel 205 är ett lösningsmedelsfritt tvåkomponent epoxyspackel.
Spacklet är från början flytande men efter sammanblandning med härdaren
NM Härdare 207, bildas ett mycket tixotropt spackel.

Teknisktblad hittar du under fliken DOKUMENT.

Förp: 1,2kg + 0,66kg/sats

lindolit membranhärdare

Förseglande och härdande lösning för nylagda betonggolv.

Förp: 10 & 25 liter dunk

formvax - Pieri LM33

Fast släppvax som ger en hög ytfinish på arkitektonisk betong
Yttäckningen är 120 m2 /kg på jämna ytor
Förp: 18 kg hink

Protectosil - BHN

Är en lättflytande, färglös lösningsmedelsfri vätska, medlet är speciellt avsett för en hydrofoberande impregnering av mineraliska byggnadsmaterial utomhus.
Protectosil® BHN levereras färdigt för användande.
Den är även godkänd enligt Bro2004, och av Naturskyddsföreningen.

Förp: 25lit dunk

klotterskydd Stocryl wax

StoCryl Wax ersätter klotterskydd VVP50 som vi tidigare sålt. 


Säkerhetsdatablad & teknisktblad hittar du under fliken DOKUMENT.

Förp: 25 liter dunk

stocryl hg200

Impregneringsgel.
Djuphydrofoberande impregnering för skydd av bärande betongkonstruktioner och som preventivt skydd mot kloridkorrosion.
Uppfyller Trafikverkets krav enligt TRVK Bro och VRVAMA Anläggning 10 rev 1.
20liter hink

primer volclay

3,78 l/hink

tangitlim pvc-u

Tangit PVC-U är lämplig för fogning av trycksatta rör (t.ex. dricksvatten och
gasledningar) med PVC-U kopplingar i överensstämmelserna med rekommendationer från Plastic Pipe Association.

Förp: 125ml tub